Nemocnice v Českých Budějovicích

Nemocnici v Českých Budějovicích na začátku pandemické krize kontaktovala vietnamská komunita žijící ve městě, která nabídla svou pomoc ve formě ručně šitých roušek. Distribuovány byly především do neakutních oddělení jako je například k údržbářskému a provoznímu personálu.

#vietnamcipomáhají