Roušky a 20 000 Kč pro město Žatec

Ve městě Žatec čekalo radnici milé překvapení ve formě darovaných roušek a finančního obnosu 20 000 Kč, které věnovala místní vietnamská komunita obci.

#vietnamcipomáhají