Město Nymburk

Ve městě Nymburk se po propuknutí pandemie Covid 19 velmi rychle mobilizovala místní vietnamská komunita. Majitele bistra přeměnili v rychlosti blesku jejich podnik v šicí dílnu na roušky, které následně věnovali nymburským hasičským sborům a policejním jednotkám.

#vietnamcipomáhají