Những việc quan trọng nhất cần phải giải quyết trước khi và sau khi sinh con và ở đâu? Dưới đây là tổng quát về tất cả những điều quan trọng mà các bà bầu phải xử lý trước khi sinh con. Dưới đây có tất cả những gì các bà bầu cần phải sắp xếp và những gì bạn chắc chắn không được quên?

1.Nghỉ thai sản (Mateřská dovolená)

Nghỉ thai sản là gì?

La trợ cấp phục vụ cho các bà mẹ đang mang thai và là một khoản tiền bồi thường cho tiền lương. Trợ cấp này hỗ trợ tài chính cho các bà mẹ và được trả theo muc cao cua bảo hiểm y tế.

 Những ai được hưởng trợ cấp này?

 • nhân viên (zaměstnanec) đã đóng 270 ngày bảo hiểm y tế trong vong 2 năm gần đây (khoảng 9 tháng)
 • trợ cấp này có thể được hưởng sớm nhất là vào tuần 6-8 trước ngày dự kiến đi đẻ (di sinh con)
 • ngày nghỉ thai sản, phụ nữ mang thai van phải là nhân viên làm việc 
 • khi phụ nữ mang thai va da kết thúc hợp đồng lao động – theo luật la cac phụ nữ khi mang thai được bảo vệ   trong vòng 180 ngày (trong vòng 180 ngày nếu bạn bắt đầu nghỉ thai sản, thì bạn  được hưởng trợ cấp này)
 • ở dưới đây có máy tính sẽ giúp bạn tinh mức cao cua trợ cấp dựa trên lương của bạn
 • người kinh doanh cá thể (OSVČ) đã đóng 180 ngày bảo hiểm y tế trong vong 1 năm gần đây (khoảng 6 tháng)
 • trợ cấp này có thể được hưởng sớm nhất là vào tuần 6-8 trước ngày dự kiến đi đẻ (di sinh con)

Trợ cấp dành cho người kinh doanh cá thể được tính như thế nào?

Xin đơn ở đâu?

 

2. Trợ cấp thai sản (Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství)

Trợ cấp này dành cho ai?

 • Trợ cấp này dành cho các bà mẹ đang mang thai va phải chuyển làm công việc khác vì lý do: 
  •  vì công việc hiện nay theo quan điểm của bác sĩ không được phép và không phù hợp cho các bà mẹ đang mang thai
  • đang mang thai mà phải chuyển công việc voi muc lương thấp hơn, và đây không phải chuyển công việc làm do lỗi của bạn

Trợ cấp này được hưởng từ khi nào?

 • bắt đầu từ ngay khi bị chuyển công việc voi muc lương thấp hơn trước
 • Khoản này được trả cho nhân viên có thai bắt đầu từ  tuần thứ 6 trước ngày dự kiến đi đẻ (di sinh con)
 • trong luc thai sản được hưởng trợ cấp đến hết tháng thứ 9 sau khi sinh
 • dành cho tất cả phụ nữ đang cho con bú, thì trong thời gian cho con bú được hưởng
 • Hồ sơ xin trợ cấp ở dưới đây: co liên kết để điền

 

3. Bác sĩ nhi khoa 

 • Điều quan trọng là phải có một bác sĩ nhi khoa và phải đăng ký trước khi sinh con
 •  khi chuan bi đi đẻ ở bệnh viện phụ sản, bác sĩ sẽ muốn biết bác sĩ nhi khoa cua e be la ai va phai dien so liên hệ của bác sĩ ay

Khi nào nên tim và ở đâu?

 • Để tìm bác sĩ nhi khoa, hãy dành thời gian và tìm ký những nơi minh đăng sinh song 
 • Bạn có thể hỏi bạn bè và người quen của bạn hoặc tìm kiếm trên mang internet bằng cách sử dụng liên kết
 • Tốt nhất bạn nên tìm bác sĩ nhi gần nơi ở, vì bạn sẽ thường xuyên đi khám định kỳ cho em bé và đi tiêm phòng
 • Bạn cũng có thể tìm kiếm tại tòa thị chính của phố, nơi minh dang o hien tai – họ có tất cả các địa chỉ liên hệ của bác sĩ nhi khoa trên bảng chính thức

4. Bảo hiểm sức khỏe của mẹ

 • Trước khi sinh, các mẹ phải có bảo hiểm y tế, vì sau khi sinh con, bảo hiểm y tế cua em bé sẽ tự động giống như bảo hiểm của mẹ
 • Có 2 loại bảo hiểm sức khỏe: 
  • bảo hiểm công cộng – VZP
  • bảo hiểm hợp đồng

Các công ty bảo hiểm y tế hợp đồng

 • Ban có thể lựa chọn bảo hiểm y tế hợp đồng (cho người nước ngoài, cho người  cu trú dài hạn) tai liên kết (có thông tin được cung cấp cho các trường hợp cá nhân và số tiền bảo hiểm chính xác hơn)
 • Các công ty bảo hiểm y tế hợp đồng hiện nay có: pVZP, UNIQA, TOPMED, SLAVIA pojišťovna, MEDHELP

Tin mới !!!

 • bat dau từ 2. 8. 2021, trẻ em mới sinh có giấy phép cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc bắt buộc phải có bảo hiểm trong hệ thống VZP từ khi sinh ra, va thoi gian ít nhất la hai tháng ( 60 ngay)

Trong những trường hợp nào?

 • cả cha và mẹ đều không có VZP và có giấy phép cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc
 • nếu người mẹ không có bảo hiểm y tế, thi bảo hiểm y tế của đứa trẻ sẽ được chuyển sang bảo hiểm của cha
 • đứa trẻ là một phần của VZP cho đến cuối tháng, sau khi trẻ được 60 ngày tuổi
 • sau khi thời gian nay da ket thuc thi đứa trẻ cần phải mua bảo hiểm y tế hợp đồng (trừ khi đứa trẻ có được giấy phép cư trú khác)
 • Tổng lệ phí cho bảo hiểm danh cho 1 đứa trẻ là 4 104 Kč
 • Để biết thêm thông tin, hãy xem liên kết