Ministerstvo zdravotnictví České republiky logo

          Các dự án của chúng tôi

CHÚNG TÔI ĐANG LÀM GÌ

cộng đồng người Việt giúp đỡ tại Séc

Báo Việt

                  Chúng tôi đang ở cùng với bạn

Cộng đồng người Việt giúp đỡ

Chúng tôi giúp đỡ như thế nào?

Mục tiêu chính của chúng tôi là xây dựng một kênh thông tin công cộng để kết nối hỗ trợ công việc tình nguyện giữa cộng đồng người Việt và xã hội Séc trong những thời điểm khó khăn này. Những thông tin công cộng báo qua trang web này hoặc các mạng xã hội của chúng tôi (Facebook, Instagram, Twitter và vân vân).

  • Chúng tôi kết nối những người tình nguyện và nhưng người đăng ký muốn được giúp đỡ
  • Chúng tôi động viên và hỗ trợ những tình nguyện viên khác
  • Chúng tôi kể về những câu chuyện hạnh phúc của cuộc đời

Hay xem những nơi chúng tôi đang giúp đỡ…

Tin tức, giải trí, sự kiện

Bài viết

Bảng chỉ dẫn các hoạt động của chúng tôi

$

Ngành lợi nhuận

$

Ngành phi lợi nhuận

$

Ngành nhà nước

Các đối tác

Cảm ơn các đối tác, những người đã lan tỏa góc nhìn, thế giới quan và giúp chúng tôi thay đổi cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vietnamské listy

Dự án được do Quân đoàn
đoàn kết Châu Âu đồng tài trợ.

Vietnamci pomáhají

Dự án được hỗ trợ bởi Học viện giáo dục Séc-Việt.